Zivtiņas izmēra attiecībā pret akvārija tilpumu

Tā kā ir pieejamas visdažādākās metodes un apraksti 1 zivij nepieciešamā akvārija laukuma vai tilpuma aprēķināšanai, tad balstoties uz mūsu pieredzi un zināšanām piedāvājam mūsu izveidotu metodi, kura mērķis ir dot akvārija zivīm lielāku cerību, ka tām tiks piedāvāti optimāli turēšanas apstākļi un iespēja pilnvērtīgi izaugt un nomirt no vecuma.

Metodes apraksts:

           Tā kā zivtiņas ir tāds pats mājdzīvnieks kā kaķis vai suns, tad nepieciešamas tai nodrošināt pienācīgus turēšanas apstākļus un ļaut tai pieaugt un sasniegt savai sugai raksturīgo lielumu, kā arī sugai raksturīgo krāsojumu, rakstu un uzvedību. Tāpēc par pamatu aprēķiniem tiek ņemti pieaugušas zivs izmēri (dažos avotos tas ir minēts kā maksimālie izmēri), jo nevar būt, ka zivi esat ņēmuši tikai joka pēc, lai pamocītu mazā akvārijā.

           Tā kā zivs dzīvo pamatā horizontālā plaknē (kā jau vairums šīs zemes dzīvo radību), tad tiek pieņemts, ka lielākais zivs izmērs ir tās garums, nākamais izmērs ir augstums un mazākais izmērs – tās platums. Izmērus nosaka: garumu – skatoties uz zivi no sāna, iekļaujot arī astes garumu (daudzos informācijas avotos par zivs izmēru runā neņemot vērā astes garumu); augstums – platums – atšķirība starp zivs tālākajiem punktiem, skatoties uz zivi no tās galvas.

           Tālāk jau izejot no šiem izmēriem pēc dažādiem aprēķiniem tiek iegūts ideālā akvārija lielums – akvārijs, kurā zivs spētu pilnvērtīgi augt un attīstīt visas ķermeņa daļas.

           Tālāk jau dažādu aprēķinu gaitā tiek iegūts cik zivju varētu dzīvot ideālā akvārijā un cik litru akvārija ūdens ir nepieciešams vienai zivij – aprēķina pamatā ir praktiskas dabas novērojumi, aprēķinot iespējamo zivs veiksmīgāk kustībām nepieciešamo ūdens tilpumu.

           Salīdzinot iegūtos datus ar citām internetā automātiskajiem aprēķiniem vai grāmatu aprakstiem, iegūtie dati ir līdzīgi, tāpat ir atrodama līdzība arī ar atsevišķu sugu zivju aprakstiem un speciālistu ieteikumiem, tāpēc uzskatām, ka mūsu izveidotā metode ir atbilstoša un praksē izmantojama.

           Šis aprēķins ir tikai kā norādošs palīglīdzeklis, kas Jums ļaus novērtēt savu akvāriju, zivju izvēli, akvārija pārapdzīvotību un citus apstākļus, šī aprēķina galvenais mērķis:

           - norādīt cik liels akvārijs būt nepieciešams katrai pilnvērtīgai zivij, jo tā noteikti izaugs un beigās būs problēma, ka Jūsu akvārijs būs par mazu

           - dos iespēju izrēķināt cik daudz litru akvārija brīvā ūdens ir nepieciešams katrai zivij, lai izvairītos no akvārija pārapdzīvotības, kas ietekmēs nitrātu ciklu, tālāk jau izraisot slimības un zivtiņu priekšlaicīgu nāvi

           - palīdzēt izlemt cik lielu akvāriju pirkt, ja zināt kādas zivis vēlaties turēt

Īpatnības:

           - izmēros nav obligāti iekļaut paceltu spuru lielumu, jo ne visām sugām spuras visu laiku ir paceltas un tās ir nemainīgs lielums (jālemj jums pašiem vai iekļaut vai neiekļaut to aprēķinos)

           - aprēķinos jau ir iekļauts dekorāciju, aprīkojuma, augu iespējamais tilpums

           - visi aprēķini ņemti pēc brīvā ūdens tilpuma (no kopējā akvārija tilpuma atņemot grunts, dekorāciju, augu, aprīkojuma tilpumu)

Trūkumi:

           - nav īsti piemērojams samu viedīgām zivīm, jo tām nav tik ļoti svarīgs akvārija augstums, kā tā garums un platums (grunts platība), tāpēc aprēķinot var iegūt vēlamā akvārija garumu un tilpumu, no kā var katrs pats izrēķināt tālāk vēlamo akvārija grunts laukumu

           - tehnisku apsvēru dēļ, uz doto mirkli aprēķini domāti tikai 1 zivju sugai (1 izmēram), tāpēc lai izveidotu kopējo akvāriju, būs jāievada katras zivtiņas izmēri un pašam jāsaskaita cik litru ūdens nepieciešams katrai zivij un cik zivis varat ielaist savā akvārijā

           -metode balstās tikai uz zivs izmēriem, neparedzot to rakstura īpatnības, kopienas prasības, nārsta apstākļus, vides apstākļus vai citus elementus, kas var ietekmēt nepieciešamā ūdens daudzuma vai akvārija vides elementus, tāpēc papildus noteikti arī meklējiet informāciju par zivs sugas īpatnībām un savietojamību ar citām zivīm

  Ja vēlaties izmēģināt šos aprēķinus tad Jums ir jādodas uz pirmo lappusi un jāizmanto iespēja “Lejupielādes", problēmu gadījuma sazinieties ar administrāciju vai arī izmantojiet apvienības forumu.


Raksta autors Normunds Griķītis