Anubias sugu apraksti

Kritiskās piezīmes par sistemātikas jautājumiem un „novecojušo” nosaukumu izmatošana liek man aizskart šo plašam lokam maz interesējošo tēmu.

             Atzīstu mājas lapā pieļauto kļūdu – augu sugu nosaukumus, kuri nav iekļauti dzimtas revīzijā, būtu jāraksta iekavās.

             Sava saimniecībā un mājas lapā es izmantoju nosaukumus, ar kādiem augus iegādājos 80. un 90. gadu sakumā no Maskavas kolekcionāriem. Tajā laika kolekcijās bija vairāk kā 20 anubiasu veidu. Katram no tiem bija savs nosaukums, ļaujot orientēties šo augu daudzveidībā.

             Tā kā dažu augu nosaukumi periodiski mainās, un dažreiz, manuprāt, pret veselo saprātu un arī speciālistiem nav vienotu viedokļu par dažu sugu piederību, tad uzskatu, ka „veco” nosaukumu izmantošana rada mazāku sajukumu (tos vismaz saprot akvāriju turētāji ar stāžu) nekā dažādu informāciju resursu nosaukumu izmantošana (tirgus un dazādu ārzemju interneta lapu nosaukumi).

             Viens spilgts piemērs – 80. gados plaši  izplatītais A. „lanceolata” šobrīd tas vienlaicīgi (pēc dažādiem informācijas avotiem) tiek pieskaitīts visiem 3 fotogrāfijā redzamajiem anubiasu veidiem un tirgū to var sastapt ar nosaukumu A. „congensis”.

             Savos spriedumos balstīšos uz K.Kaselmana grāmatu, kurā aprakstīti anubiasi pamatojoties uz Kruzio veikto revīziju un autors aprakstus papildinājis ar personīgiem novērojumiem un pētījumiem. Šobrīd literatūra, kas pieejama plašam lietotāju pulkam, visprecīzāk apraksta anubiasu veidus.

             Augu nosaukumu apraksts:

1. Anubias afzelii

2. Anubias barteri var. barteri

3. Anubias barteri var. nana

4. Anubias barteri var caladiifolia

5. Anubias barteri var. angustifolia

6. Anubias barteri var. glabra

7. Anubias gigantea

8. Anubias gilletii

9. Anubias hastifolia

10. Anubias heteropfylla

11. Anubias pynaertii

12. Anubias „lanceolata”

13. Anubias „congensis”

14. Anubias „ellepticus”

15. Anubias „rotundifolia”

16. Anubias „rubessens”

17. Anubias „coffeefolia”

18. Anubias „undulatus var. angustifolia”

19. Anubias „undulatus var. latifolia”

20. Anubias „spathulata”

21. Anubias „pectinatus”

22. Anubias „rigidus”

23. Anubias „gabon”

24. Anubias barteri „bonsai”

Anubias afzelii

             No sugas apraksta izriet, ka visspilgtākā A. afzelii atšķirības pazīme ir ziedkopas izmērs. Tikai 2 veidiem: A. afzelii un A. gigantea ziedkopas garums pārsniedz 6cm, pārējiem anubiasiem (izņemot A. barteri, par to nedaudz tālāk) ziedkopas garums ir 1.5-4.5cm.

             Tomēr, manā spirta iekonservēto ziedkopu kolekcijā ziedkopas lielākas par 6cm ir 7: tas ir no Anubias gigantea, Anubias „congensis”, Anubias „lanceolata”, Anubias „ellepticus”, Anubias „rotundifolia”, Anubias „rubessens” un pat Anubias barteri var. glabra (kuru iegādājos pat 2 reizes no Maskavas kolekcionāriem).

             Izņemot Anubias „lanceolata” un Anubias barteri var. glabra (tie izrādījās viens un tas pats augs) katram augam ir izteikti individuālas īpašības. Anubias „lanceolata” lapas ir šaurakas nekā Anubias „congensis”, Anubias „ellepticus” lapas ir elipses veida, Anubias „rotundifolia” lapas spicīte ir noapaļota, Anubias „rubessens” jaunas lapas ir brūnas. Lapas atšķiras arī ar to pamatnes formu.

             Kaselmans šādi apraksta A. afzelii lapas izskatu: „Lapa latenti pagarināta, olveida vai elepsoīdas formas. Lapas galiņš spics vai noapaļots; pamatne sašaurināta, noapaļota vai apgriezta. Krasa no gaiši līdz tumsi zaļai, jaunās lapiņas dažreiz ir rūsgani brūna krāsā.”

             No tā var secināt, ka eksistē vairākas A. afzelii variācijas. Visi pieci iepriekš minētie augi pēc lapas apraksta atbilst A. afzelii, bet pēc ziedkopas tikai šai sugai vai A. gigantea.

             Domājams, ka Kruzio veicot revīziju uzskatījis, ka nelielās formu atšķirības ir nepietiekamas, lai augu nosauktu par atsevišķu apakšaugu (ka tas ir, piemēram, ar A. barteri) un visus apvienoja zem viena veida A. afzelii.

             Tomēr neskatoties, ka nav līdzīgāku ziedkopu kā tas ir Anubias „lanceolata un Anubias gigantea, tad tomēr pēdējais ir izdalīts ka atsevišķa suga.

             Kaselmans paziņo, ka ir 3 Anubias gigantea formas: „Pirmā – ar tik pat ka trīsstūrveida formas lapām, otrā – trīsdaļīga lapas plātne, trešā – latenta lapas formā (kā Anubias heteropfylla).”

             Ja kāds no auga cienītajiem pacentīsies Anubias „lanceolata” un Anubias „congensis” nosaukt par Anubias gigantea trešo formu, tad diez vai kādam radīsies aizdomas iebilst, man noteikti ne!

Anubias barteri

             Šīs sugas raksturīgaka atšķirības pazīme ir ziedkopas attīstības dinamika. Viena no attīstība fāzēm pārklājs spēcīgi atliecas no ziedkopas (veidojot savā starpā aptuveni 900 leņķi) un pārklāja pats galiņš noliecas pretēji ziedkopas atrašanas virzienam. Visam pārējam sugām pārklājs atveras daudz mazāk un tas nekad nenoliecas. Auglim arī ir izteikta atšķirīga iezīme: ziedkopas lejas daļā pārklājs apver ziedkopu, bet augšējā daļā paliek neliels atvērums.

             Anubias barteri ir piecas apakšsugas: Anubias barteri var. barteri, Anubias barteri var. nana, Anubias barteri var caladiifolia, Anubias barteri var. angustifolia, Anubias barteri var. glabra.

             Par manā kolekcijā esošiem 3 auga veidiem šaubu nav. Bet visi mēģinājumi iegadāties Anubias barteri var. glabra ir bijuši neveiksmīgi – visos gadījumos ziedkopas bija tādas kā A. afzelii un pārklājs nekādi nevēlējās atliekties lejup, kur nu vēl noliekties. Kaut gan to ļoti labprāt demonstrē dažādi hibrīdi, kuriem kaut viens vecākiem ir jebkuras sugas A. barteri. Ja tas pie tam ir kompakts augs ar latentam lapām, tad to var nešauboties pieņemt par Anubias barteri var. glabra, bet ne uz ilgu laiku – pavairojot augu seklām, mazie stādiņi noteikti pastāstīs, kas ir šī viltvārža vecāki.

Anubias barteri var. barteri

             Ar pārliecību var apgalvot, ka pie mums plaši izplatītie šādi nosauktie anubiasi ar plānām nedaudz krokotām sirds veida lapām gaiši zaļā krāsā ar pamanāmiem gaišiem plankumiem noteikti nav A. barteri. ārzemju lapās tos var atrast zem nosaukuma Anubias barteri var. barteri „Bycolor”. Šī anubiasa ziedkopa pēc izskata ļoti atgādina Anubias heteropfylla, bet vīrišķo ziedu kārtojums liek apšaubīt piederību šai augu sugai.

             Manuprāt visprecīzāk A. barteri var. barteri aprakstam atbilst mana kolekcijā nokļuvušais augs ar nosaukumu „mazā caladiifolia”.

             Jāatzīmē, ka nenovērojot auga ziedēšanas dinamiku, nav jāsteidzas ar secinājumiem, pieskaitot augu A. barteri un vēl mēģināt noteikt sugu pēc ziedkopu fotogrāfijām. Tam par piemēru var minēt Kaselmana grāmatā esošo Anubias „coffeefolia” ziedēšanas fotogrāfiju. Attēls uzņemts ziedēšanas sākuma stadijā un ziedkopas pārklājs vēl nav pieņēmis to formu, pēc kuras to var nekļūdīgi pieskaitīt A. barteri sugai.

             Vēl vieglāk auga piederību noteikt pēc augļiem. Tai pašā grāmatā A. barteri var. barteri, neskatoties uz to, ka attēls ļoti mazs, viegli noteikt auga piederību.

             Daudziem ārzemju auga veidiem ir A. barteri raksturīgas ziedkopas, jo tie ir šīs pamatformas hibrīdi.

Anubias heteropfylla

             Galvenā auga atšķirības pazīme ir mazais zieds īsā zieda kātā. Ziedkopas izmērs 1.5-4.5cm. Turklāt tā ir vienīga suga, kurai ziedputekšņu kabatas izvietotas tikai vīrišķo auglenīcu augšējā sānu daļā. Pārējiem augiem tās izvietotas visapkārt vīrišķai auglenīcai vai tikai tās virspusē (Anubias gilletii, Anubias hastifolia).

             Anubias heteropfylla apvieno sevī Anubias „undulatus var. angustifolia”, Anubias „undulatus var. latifolia”, Anubias „spathulata”, Anubias „pectinatus”.

Anubias heteropfylla

             Daži augu cienītajai šai sugai pieskaita Anubias „rigidus”, Anubias „ellepticus”, Anubias „gabon”, neskatoties, ka augi nemaz nav līdzīgi A. heteropfylla ne pēc ziedkopas, ne pēc lapas parametriem.

             Kaselmans šādi apraksta A. heteropfylla lapu: „…šauras elipsveida vai latentas. 3-13cm platas”, bet iepriekš minētiem augu veidiem tieši arī ir elipsveida un apaļa lapu forma.

             Par Anubias „ellepticus” sugas piederību jau mineju iepriekš, bet Anubias „rigidus” jau sen esmu izslēdzis no savas saimniecības kā neinteresantu „dadzi” un tā ziedkopas neiekļuva kolekcijā. Anubias „gabon” ziedkopai nav izteiktas pazīmes, lai to pieskaitītu kādai noteiktai anubiasu grupai. Iespējams šis ir hibrīdaugs.

Anubias gilletii, Anubias hastifolia

             Pamatojoties uz revīziju tikai šiem 2 anubiasiem putekšņu kabatas izvietotas vīrišķo ziedu augšpusē. Par A. gilleti piederību šaubu nav, bet A. hastifolia putekšņu kabatas izvietotas vīrišķo ziedu sānos. Iespējams tieši tāpēc žurnālā „Аквариум” М.Махлин (1998. g., Nr. 4, 29. lpp.) raksta, ka nav skaidrs, kurš no anubiasiem A. hastifolia vai Anubias pynaertii veiksmīgi iedzīvojies akvārijos.

             Kaselmas bija vairāk pārliecināts un fotogrāfiju ar agrāk nosaukto A. hastifolia pārsauca par A. pynaertii, bet A. pynaertii par A. hastifolia. Tāpēc šobrīd augu īpašniekiem Krievijā ir abi augi – vieni pieturas pie vecā nosaukuma, bet citu pārsauca savus augus pēc Kaselmana aprakstiem. Es pieturos pie veciem nosaukumiem, varbūt tāpēc arī veidojas nosaukumu sajukums un A. pynaertii manā kolekcijā nav.

Ārzemju jaunumi

             Pamatā tie visi ir pirmās paaudzes hibrīdi un runāt par to sugas piederību ir lieka laika tērēšana. Manu interesi par šiem augiem radīja vēlme noskaidrot kādi augi izmantoti to izveidei.

             To izveides tehnoloģija parasti ir šāda: sasniedzot tirdzniecības izmērus hibrīdu augu sējumi tiek šķiroti pēc vizuālās līdzības: augi ar šauram lapā, platam lapām, krokotas lapas utt. Tiem piešķir atbilstošu nosaukumu „Long leaf”, „Broad leaf”, „Sharp wavy leat” utt.

             Protams, ka to lielais vairums ir lieliski akvārija anubiasi, kas no tīram sugām atšķiras ar visām pirmās pakāpes hibrīdu labajām īpašībām. Lielais vairums hibrīdu ir veidoti uz A. barteri augu bāzes.

A. barteri „bonsai”

             Mājas lapā no vispārēji pieņemta nosaukuma izņemu vārdu „barteri”, jo nevaru es tā šo augu nosaukt. Kaut gan varu arī kļūdīties un tas ir A. barteri, kas mutagēnu iedarbība kļuvis par pundurīti un ziedēšanas laikā aizmirsis, ka jāatliec un jānoloka ziedkopas pārklājs.

             Tātad kopsavilkums:

Tulkoja: Normunds Griķītis

Orģinālteksts:  Sergejs Bodjagins no www.anubias.narod.ru